Oskava, Oskava (realizováno)

S potěšením oznamujeme, že jsme úspěšně dokončili další stavební projekt v Oskavě. V rámci tohoto projektu jsme se zaměřili na rekonstrukci podélného a příčného opevnění na několika úsecích.

Cílem stavby bylo zlepšit kvalitu opevnění prostřednictvím řady rekonstrukčních prací, které zahrnovaly jak modernizaci, tak opravy stávajících částí. Pracovali jsme na úsecích v různých částech opevnění a úspěšně jsme zlepšili jejich stav.

Díky našemu zkušenému týmu a efektivnímu plánování jsme byli schopni zrealizovat tyto projekty včas a v souladu s rozpočtem. Jsme vděční za příležitost spolupracovat na tomto projektu a těšíme se na další úspěšné stavby v budoucnosti.