Na této stránce najdete naše certifikáty a osvědčení:

Rodinný Podnik

Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR

Licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování

Registrace opravňující vystavovat rostlinolékařské pasy/náhradní rostlinolékařské pasy

Registrace pro dovoz ,Uvádění do oběhu, Výroba rozmnožovacího materiálu pro jiného než konečného spotřebitele