•  realizace sadových úprav pro města, obce, firmy a soukromníky
  •   realizace a revitalizace parků v rámci měst a obcí 
  • dodávky stromů a keřů včetně realizace výsadeb
  • realizace veškerých zahradnických prací
  • arboristické práce, rizikové kácení, ošetření stromů řezem
  • frézování pařezů
  • štěpkování větví a dřevního odpadu
  • zakládání trvalkových záhonů
  • zakládání trávníků