• realizace zemních a výkopových prací
  • výkopy, zásypy a zhutnění
  • výkopy pro inženýrské sítě
  • terénní úpravy a modelace terénu
  • realizace hrází a svahování
  • nakládání, skládání a převozy materiálu
  • skládání a uložení materiálů na skládce
  • zajištění přepravy materiálu