Naše firma nabízí komplexní služby v oblasti zemních a výkopových prací. Zahrnujeme vše od výkopů, zásypů a zhutnění až po výkopy pro inženýrské sítě. Specializujeme se na terénní úpravy a modelace terénu, abychom zajistili optimální podmínky pro váš projekt.

Provádíme také realizaci hrází a svahování pro ochranu proti povodním a zajištění stability terénu. Naše služby zahrnují nakládání, skládání a převozy materiálu, což zajišťuje efektivní a rychlý průběh prací na staveništi.