• revitalizace vodních toků směrem k původnímu řečišti
  • prodloužení toků mimo obce a města
  • meandry říčního koryta
  • úpravy břehů a dna koryt řek
  • revitalizace břehových porostů
 • protipovodňové úpravy extravilánu i intravilánu měst a obcí
  • podélné úpravy břehů řek kamennou rovnaninou a kamennými záhozy
  • příčné objekty v korytě, stupně, skluzy a dřevěné, kamenné a betonové prahy
  • protipovodňové zemní hráze, železobetonové ochranné zdi a kamenné dlažby
  • výstavba jezů, nadjezí a podjezí 
  • odstraňování povodňových škod
 • realizace přírodě blízkých povodňových parků
  • kombinace tůní, mokřadů, valů a vyvýšenin doplněných vhodnou výsadbou
 • realizace staveb zadržujících vodu v krajině
  • rybníky, tůně a mokřady
  • odkalování a čištění rybníků 
  • výsadby původních dřevin