Desná, Rapotín (realizováno)

Zpráva z Rapotína ohledně protipovodňových opatření na řece Desné: Po mnoha měsících práce a úsilí jsme konečně dokončili stavbu protipovodňových hrází a opevnění. Teď už se nebojíme ani tsunami!

jsme velmi rádi, že jsme dokončili tyto důležité práce a věříme, že naše obce jsou nyní lépe chráněny před přírodními katastrofami.