Desná, Filipová, Loučná nad Desnou (realizováno)

Dobré zprávy přicházejí i z Loučné nad Desnou, kde jsme právě dokončili další projekt na ochranu obyvatel před povodněmi. Tentokrát jsme se zaměřili na tok řeky Desné, ve Filipové, a můžeme s radostí oznámit, že jsme úspěšně dokončili stavbu nových protipovodňových opatření.

Je to pro nás obrovská radost, že jsme mohli přispět k ochraně obyvatel a majetku v této oblasti a doufáme, že naše práce přinese dlouhodobé pozitivní výsledky.