Desná, Sudkov (začátek)

Začali přípravné práce na pokračujících protipovodňových opatřeních na řece Desné, včetně odklonění koryta řeky a kácení.