Morava, Ruda nad Moravou (realizováno)

Úspěšně jsme dokončili protipovodňová opatření v Rudě nad Moravou na řece Moravě.

Proběhly zde práce na protipovodňové hrázi, výstavba nových protipovodňových zdí a také nadstavení stávající zdi o 20 cm. Navíc, jsme zde založili nové opevnění břehů z lomového kamene (zához) a také opravili stávající opevnění včetně posílení konstrukce o betonový základ.