Oprava koryta toku na řece Mertě, Vernířovice (realizováno)

Zdárně jsme dokončili práce na řece Mertě, kde jsme na téměř 3 kilometrovém úseku provedli protipovodňové opatření.

Zde se jednalo převážně o opevnění břehů v korytě řeky lomovým kamenem (zához a rovnanina), včetně jednoho objektu v korytě řeky – skluz.