Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné, ř. km 14,231-16,840 – Rapotín (realizováno)

« z 3 »