Průběh prací na projektu: Oprava koryta toku na řece Merta, km 7,130 – 9,930 – Vernířovice